Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Příjmová schránka 2: akcionáři jako zahraniční daňoví poplatníci

Aktualizováno 19. února 2024

Příjmy zahrnuté v Box 2 pro zahraniční daňové poplatníky zahrnuje způsobilý nizozemský příjem (vypočtený stejným způsobem jako pro rezidenty) od místních společností, s výjimkou případů, kdy akcie patří do vlastního kapitálu podniku.
Fiskální partneři podléhají zvláštním požadavkům.

Příjem, který musí být vykázán v rámečku 2, zahrnuje kapitálové zisky a / nebo dividendy (hlavní položky příjmů) získané zahraničním daňovým poplatníkem s podstatnými podíly (> 5% podíl) ve společnosti-rezidentovi minus ztráty související s podílem a monumentální budovou daňové odpočty.

Srážky a osobní příspěvky ("persoonsgebonden aftrek" v holandštině) se nevztahují na zahraniční daňové poplatníky, kteří mají pouze příjmy, které jsou způsobilé pro Box 2.

Nizozemské převrácení/odklad daně pro způsobilé legální fúze/oddělování a fúze akcií se nevztahuje na zahraniční daňové poplatníky v případě, že přeživší/nabývající společnost je usazena mimo Holandsko. Pokud nizozemská společnost změní svou daňovou rezidenci, je její přemístění považováno za (zdanitelný) podstatný převod podílu.

Subjekt usazený v zahraniční jurisdikci, který se kvalifikoval jako rezidenční společnost v Holandsku po dobu minimálně pěti let, ale přestěhoval se do jiné země za účelem zdanění, se v Holandsku považuje za rezidenční společnost dalších deset let.

V případě, že celková částka v poli Box 2 je záporné číslo, příjmy se považují za podstatnou ztrátu ze strany akcionářů pro cizince. Tyto ztráty jsou odečitatelné a mohou být kompenzovány (ztráta přenesena nebo převedena zpět) podle stejných pravidel jako pro daňové poplatníky-rezidenty. Tyto ztráty lze agregovat se všemi způsobilými ztrátami z daňových závazků pro daňové poplatníky-rezidenty.

Základ daně je stanoven zvláštními pravidly, pokud daňovník emigruje, nebo holandská společnost, ve které je podstatným akcionářem, převádí své daňové místo do jiné země.

Naši daňoví odborníci z Nizozemska mohou poradit v oblasti daňové situace. Můžeme připravovat a předkládat svou výroční zprávu o dani z příjmu a postarat se o další záležitosti související s dodržováním daňových předpisů. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc týkající se daní, kontaktujte nás.

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?

KONTAKTUJTE EXPERT
Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh