Zřeknutí se odpovědnosti

Aktualizováno na 01-07-2021

Obecná klauzule

 • Současné vyloučení odpovědnosti upravuje používání webových stránek naší společnosti.
 • b) Při návštěvě webu souhlasíte s úplným zněním odpovědnosti; proto pokud nesouhlasíte s tímto dokumentem nebo jeho částí, neměli byste používat tento web.
 • c) Na našem webu jsou používány cookies. Používáním této stránky nebo souhlasem s tímto upozorněním souhlasíte s používáním cookie v souladu s ustanoveními našeho politiky soukromíprovozních podmínek  a  zásady cookies.

Upozornění na autorská práva

 • Copyright (c) 2015-2021 Klientské knihy, obchodní název ICS Marketing BV, Nizozemsko.
 • V souvislosti s konkrétními ustanoveními tohoto odmítnutí odpovědnosti:
 • my a naši poskytovatelé licence kontrolujeme a vlastníme veškerá autorská práva a související práva týkající se duševního vlastnictví s ohledem na naši webovou stránku, včetně materiálů zveřejněných v ní; a
 • všechna autorská práva a související práva týkající se duševního vlastnictví jsou vyhrazena s ohledem na naši webovou stránku, včetně materiálů zveřejněných v ní.

Povolení používání webových stránek

Uživatel může

 • zobrazte stránky webové stránky pomocí prohlížeče;
 • stahování webových stránek do mezipaměti prohlížeče;
 • tisk webových stránek,

v souladu s ostatními ustanoveními tohoto odmítnutí odpovědnosti.

 • S výjimkou případů povolených jinými ustanoveními tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nesmí být na vašem počítači staženy žádné materiály na webových stránkách ani takové materiály uloženy.
 • Jste oprávněni používat webové stránky POUZE pro osobní / obchodní účely.Pokud nekontrolujete nebo nevlastníte příslušná autorská práva, nemáte povoleno:
 • publikovat materiály zveřejněné na našich webových stránkách (na jiných webových stránkách nebo jinde);
 • pronájem, prodej nebo sublicenční materiál zveřejněný na internetových stránkách;
 • zveřejnit na veřejnosti veškeré materiály zveřejněné na našich webových stránkách;
 • využívat naše webové stránky pro komerční účely;
 • přerozdělovat materiál zveřejněný na našich webových stránkách.Můžeme kdykoliv omezit přístup k jednotlivým oblastem webových stránek nebo celému webu, jak to považujeme za vhodné. Nebudete (pokusit se) obcházet nebo obcházet všechna omezení týkající se omezení na webu.

Přípustné použití

Nesmíte:

 • používat webovou stránku způsobem, který ji (může) poškodit nebo poškodit její dostupnost, dostupnost nebo výkon;
 • používat webové stránky podvodným, nezákonným, škodlivým nebo protiprávním způsobem nebo v souvislosti s podvodnými, nezákonnými, škodlivými nebo nezákonnými činnostmi nebo účely
 • používat webové stránky k ukládání, kopírování, přenosu, hostování, použití, odesílání, distribuci nebo publikování materiálu sestávajícího z počítačového viru, spywaru, červů, trojských koní, rootkitu, loggeru klávesnic nebo jiného škodlivého softwaru.
 • provádět automatizované nebo systematické činnosti za účelem shromažďování údajů (včetně, ale bez omezení na to, dolování, těžbu, sklizeň a škrábání) v souvislosti s našimi stránkami nebo na jejich stránkách bez našeho písemného souhlasu;
 • přistupovat k webu nebo s ním pracovat jakýmkoli způsobem pomocí pavouka, robota nebo jiné automatizované metody, kromě indexování ve vyhledávačích;
 • porušuje ustanovení obsažená v souboru "robots.txt" na webu;
 • využívat informace shromážděné z webových stránek pro přímé obchodní aktivity (mimo jiné přímou poštu, SMS marketing, e-mailový marketing nebo telemarketing).
 • Nesmíte používat informace shromážděné z webové stránky za účelem kontaktování konkrétních společností, jednotlivců nebo jiných subjektů.
 • Musíte zaručit, že údaje poskytnuté prostřednictvím nebo v souvislosti s webovými stránkami jsou pravdivé.

Omezená záruka
Naše společnost nezaručuje ani neprohlašuje, že:

 • údaje zveřejněné na našich webových stránkách jsou úplné nebo přesné;
 • publikovaný materiál je aktualizován;
 • webová stránka a veškeré služby nabízené na internetu zůstanou k dispozici.
 • Naše společnost si vyhrazuje právo úplně nebo částečně zrušit nebo částečně nabízet webové stránky, které nabízí, a kdykoli, bez výslovného upozornení nebo předchozího upozornění, zveřejnit webové stránky podle vlastního uvážení. S výjimkou případů popsaných v příslušných ustanoveních tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebudete obdržet náhradu nebo jakoukoli formu platby v případě zrušení nebo změny jakýchkoli služeb na internetových stránkách nebo pokud je zveřejnění webové stránky přerušeno.
 • V plném rozsahu povoleném platným zákonem v souladu s ustanoveními ustanovení 7a vylučuje naše společnost veškeré záruky a prohlášení relevantní pro rozsah tohoto prohlášení, webové stránky a jejich použití.

Odstranění odpovědnosti a omezení
 Žádná část tohoto odmítnutí odpovědnosti nesmí:

 • vyloučit nebo omezit jakoukoli odpovědnost související se zraněním nebo úmrtím z nedbalosti;
 • vyloučit nebo omezit jakoukoli odpovědnost související s podvodným podvodem nebo podvodem;
 • omezit jakoukoli odpovědnost způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy;
 • vyloučit odpovědnost, která nemůže být vyloučena příslušným právem.

Všechna vyloučení a omezení odpovědnosti stanovená v jiných částech tohoto prohlášení:

 • jsou relevantní pro všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo vztahující se k jeho předmětu, včetně závazků vyplývajících ze smluvních závazků, trestných činů (včetně nedbalosti) nebo porušení zákonných povinností, pokud není výslovně uvedeno jinak v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • Vzhledem k tomu, že webová stránka naší společnosti, včetně služeb a informací obsažených v ní, je poskytována uživateli zdarma, naše společnost nese žádné závazky za vzniklé škody nebo ztráty.
 • Nebudeme nést žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z události (událostí) z naší kontroly.
 • Nezajistíme žádnou odpovědnost za ztráty z podnikání, pokud jde o škodu nebo ztrátu zisku, výnosů, příjmů, výroby, využití, očekávaných úspor, smluv, obchodu, dobré vůle nebo obchodních příležitostí.
 • Nebudeme nést žádnou odpovědnost za korupci nebo ztrátu softwaru, údajů nebo záznamů databáze.
 • Nesmíme nést žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody nebo škody.
 • Chápete, že je v našem nejlepším zájmu omezit naši osobní odpovědnost (ve vztahu k našim zaměstnancům a důstojníkům) a v souvislosti s tímto zájmem nás poznáváme jako subjekt s omezenou odpovědností. Souhlasíte s tím, že nebudete vznášet žádné osobní nároky vůči našim zaměstnancům nebo důstojníkům v souvislosti se ztrátami, které jste utrpěli v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo s tímto odmítnutím odpovědnosti. Samozřejmě to nevylučuje ani neomezuje odpovědnost účetní jednotky za opomenutí nebo jednání našich zaměstnanců a důstojníků.

Změna

 • Vyhrazujeme si právo pravidelně revidovat stávající vyloučení odpovědnosti.
 • Jakákoli nová verze odmítnutí odpovědnosti vstoupí v platnost po zveřejnění na našich webových stránkách
 • Pokud soud nebo jiný příslušný orgán určí konkrétní ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti za nevynutitelné a / nebo protiprávní, zůstávají i nadále platné doložky.
 • Pokud by se ustanovení, které bylo považováno za nevynutitelné a / nebo protiprávní, stalo vymahatelným a / nebo zákonným, pokud by jeho část byla vynechána, bude tato část považována za vynechanou a zbývající část této doložky bude nadále platit.

Jurisdikce a právo

 • Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je vykládáno a řízeno zákonem v Nizozemsku.
 • Spory vzniklé v souvislosti s tímto dokumentem budou řešeny výhradně v rámci nizozemské jurisdikce.

Regulační a zákonné informace

 • Naše společnost je registrována v Nizozemské obchodní komoře s číslem. Online verze registru je k dispozici na adrese www.kvk.nl.
 • Naše společnost je BV (Besloten Vennotschap), tj. Společnost s ručením omezeným a podléhá pravidlům pro zveřejňování holandské obchodní komory.

Detaily o společnosti

 • Tato webová stránka je vlastněna klientskými knihami a provozována společností ICS Advisory & Finance BV
 • Naše společnost je registrována v Nizozemsku se sídlem v Rotterdamu (Beursplein 37(3011AA)
 • Naše hlavní místo pro podnikání je na stejné adrese
 • Kontaktujte nás poštou, na adresu naší centrály, do pozornosti Beursplein 37, 3011AA Rotterdam attn ICS Advisory & Finance BV
  vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách;
  telefon: + 31 (0) 10 3070665
  e-mail uvedený na stránce Kontakt stránky naší webové stránky.