Mezinárodní obchod Nizozemsko

Naše země je proslulá mezinárodním obchodem v Nizozemsku. Mezinárodní obchodování jsme již po staletí a jsme vždy otevřeni vůči podnikatelům z celého světa. Dobrá pohoda našeho státu závisí na obchodu s četnými zeměmi na celém světě, existuje řada mezinárodních obchodních holandských účtů.

Mezinárodní podnikání v Nizozemsku má velký význam, a proto mají všichni místní obyvatelé dobré znalosti angličtiny. Většina může také mluvit francouzsky a německy. Nizozemsko má výhodnou polohu na západním pobřeží Evropy. To se může pochlubit největším evropským přístavem, který patří mezi největší přístavy na světě: přístav Rotterdamu. Přístav má velký význam pro mezinárodní obchod v Nizozemí, protože slouží dovozu a vývozu velkých zásilek zboží. Rotterdam se také nazývá "přístav západní a severní Evropy".

Dále je přístav spojen s vynikající infrastrukturou, která zlepšuje mezinárodní obchod v Nizozemsku. Jsme schopni vám pomoci při zakládání podniku v zemi. Můžete také číst: Jak založit společnost BV v Nizozemsku.

Povolení k dani z přidané hodnoty podle článku 23

S cílem podpořit mezinárodní podnikání v Nizozemsku zavedla nizozemská vláda "povolení k DPH podle čl. 23 ". Tento dokument umožňuje holandským společnostem, které dovážejí zboží ze zemí, které nejsou členy EU, přeskočit platbu DPH s ohledem na celní hodnotu dovozu. Platba DPH je zpravidla povinná pro evropské společnosti, a proto povolení může přinést obrovskou výhodu, pokud jde o peněžní tok.

Můžeme vám pomoci při založení společnosti v Nizozemsku a získání povolení k DPH podle čl. 23. Neváhejte a kontaktujte nás a požádejte o nabídku.

Proč s námi spolupracovat?

  • Záruka 100% zaručena

  • Čas odezvy 24-Hour

  • Založeny společnosti společnosti 500 +

  • Klienti z 50 + různých zemí

  • Obchodní odborníci

  • Volná počáteční konzultace

Často kladené otázky

Někteří z našich posledních klientů

Logo Unilink Software BV
RAH Infotech BV Logo
Noosware BV Logo
klientem
Založen klient

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?