Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Nizozemsko stojí na vrcholu globálního konkurenčního indexu WEF

Nizozemsko je malá země, ale v roce 2019 se řadí na čtvrté místo v seznamu nejkonkurenceschopnějších ekonomik. Toto hodnocení každoročně připravuje Světové ekonomické fórum. (WEF). Na čtvrté pozici je Nizozemsko nejkonkurenceschopnější ekonomikou v Evropě a dokonce překonalo Švýcarsko.

Nizozemsko je nyní nejkonkurenceschopnější ekonomikou v Evropě poprvé

Index globální konkurenceschopnosti WEF (GCI) je obzvláště zajímavým ukazatelem, protože odhaluje něco o tom, zda je Nizozemsko jednou z nejkonkurenceschopnějších ekonomik na světě. Nizozemsko si v roce 2019 udrželo čtvrté místo a ve srovnání s loňským rokem vzrostlo o dvě pozice. Prvních 5 globálních žebříčků je Singapur, USA, Hongkong, Nizozemsko a Švýcarsko. Se 4. pozicí je Nizozemsko poprvé nejkonkurenceschopnější ekonomikou v Evropě a překonalo Švýcarsko. V letech 2016 a 2017 bylo Nizozemsko již čtvrté a nejkonkurenceschopnější v Evropské unii, ale přesto muselo Švýcarsko opustit. Podle WEF se nizozemská ekonomika stala mnohem agilnější díky podnikatelské kultuře, plochým organizacím a podpoře růstu inovativních společností.

Komponenty GCI jsou podrobněji vysvětleny

Podle GCI má Nizozemsko velmi otevřenou dynamickou ekonomiku (2. místo) s vysoce kvalitní fyzickou infrastrukturou (2. místo), stabilní makroekonomickou politiku (1. místo), efektivní vládu s dobře fungujícími institucemi (4. pozice). a velmi dobře vyškolená pracovní síla (4. místo).

Existuje také řada komponent GCI, kde Nizozemsko dosahuje v mezinárodním měřítku méně hodnocení. Například Nizozemsko zaostává v používání ICT (pozice 24). Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu na sedmi pozicích. Nízká pozice Nizozemska v používání ICT je pozoruhodná, protože Nizozemsko dosahuje dobrých výsledků v aplikaci ICT v jiných žebříčcích, jako je DESI. Nizozemsko rovněž zaostává v oblasti inovací, zejména pokud jde o investice do výzkumu a vývoje (pozice 17).

Líbí se vám tento článek?

Podělte se o to, co
Sdílet na Whatsapp
Podělte se o telegram
Podělte se o telegram
Sdílet na skype
Sdílet přes Skype
Sdílet na e-mailu
Sdílejte e-mailem

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?