Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Založení společnosti s ručením omezeným v Nizozemsku

Pokud si přejete založit společnost v Nizozemsku, můžete se rozhodnout pro „společnost s ručením omezeným“, známou také jako BV. Tento právní subjekt je srovnatelný s belgickým BVBA. Pro založení BV můžete mít řadu motivů.

Proč bych měl používat holandskou BV?

Ačkoli můžete s belgickou společností BVBA také obchodovat přes hranice, může holandská společnost BV, která má obchodní adresu v Nizozemsku, dát vašim místním zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům jen trochu větší důvěru ve vaši organizaci. A jakmile budete působit v Nizozemsku, brzy se budete muset vypořádat s holandskými předpisy.

Výhodou BV je, že je právnickou osobou, takže se může účastnit právních transakcí pod svým vlastním jménem a může tak uzavřít samotnou kupní smlouvu.

Na BV je kontinuita zaručena, protože smrt nebo bankrot ředitele nebo akcionáře nemá žádné důsledky pro přežití společnosti. Akcie v BV lze také relativně snadno převádět.

A naopak: ředitel a akcionář v zásadě nenesou odpovědnost za svá soukromá aktiva za dluhy BV nebo například v případě bankrotu společnosti. BV má vlastní kapitál, ze kterého se mohou věřitelé vzpamatovat. Upozorňujeme však, že podle nizozemských zákonů může být ředitel v určitých případech odpovědný za dluhy společnosti.

Jak si založím holandskou BV?

BV je možné pouze u notáře, od kterého se nelze odchýlit. Notář vyhotoví zakladatelskou listinu, jejíž stanovy jsou součástí BV. Stanovy jsou základními pravidly a v každém případě obsahují informace o jménu, účelu, sídle a akciích (včetně toho, kdo akcie obdrží a cena akcií).

V nizozemském právu mnohá ustanovení uvádějí, že ve stanovách se lze odchýlit od hlavního pravidla. BV můžete použít, jak si přejete, v mezích zákona.

Od okamžiku, kdy notářská veřejnost projde listinou o založení společnosti, musí být BV zapsána v obchodním rejstříku obchodní komory. Obecně se o tuto registraci stará notář.

Smlouva o akcionáři

Pokud máte více akcionářů, můžete sepsat akcionářskou dohodu, nejlépe před založením BV. Zde můžete uzavřít dohody, které nejsou obsaženy v zakládací listině (stanovy) nebo které vyžadují další rozpracování, například to, že si akcionáři nemusí navzájem konkurovat, pokud jde o výkon hlasovacích práv, pokud mohou být akcie převedena na třetí stranu (nebo musí být nabídnuta ostatním akcionářům) a rozhodnutí představenstva, která musí být nejprve předložena akcionářům ke schválení.

Pokud chcete, můžete akcionářskou dohodu učinit co nejrozsáhlejší, ale musí to být v souladu se zakládací listinou.

Dohoda o řízení

Často se doporučuje, aby práva a povinnosti ředitele vůči společnosti byly stanoveny v dohodě o řízení. To může zahrnovat opatření týkající se mimo jiné řízení a úhrady výdajů ředitele, rozhodnutí, která ředitel musí nejprve předložit akcionářům ke schválení, dohodám o nedůvěrnosti a nekonkurenci, základních povinnostech ředitele a způsob, jakým musí ředitel vykonávat práci.

Je-li ředitelem fyzická osoba, může být podle nizozemského pracovního práva kvalifikována jako zaměstnanec. Pokud tomu tak je, má to pracovní právo a daňové důsledky. Smlouva o řízení často stanoví, že ředitel není považován za zaměstnance, ale za dodavatele. Ale ať už existuje čistá smlouva nebo pracovní smlouva, to je určeno nizozemským právem; název smlouvy je neprůkazný. Více informací o nizozemském pracovním právu naleznete zde.

Je vyžadován minimální kapitál?

Při založení BV nemusíte platit povinný minimální kapitál. Můžete založit BV s kapitálem jednoho eurocentu.

Líbí se vám tento článek?

Sdílet na facebooku
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Podělte se na Twitteru
Share on linkedin
Sdílet na Linkdin
Podíl na pinterestu
Sdílet na Pinterest

Zanechat komentář