[av_two_third first min_height = ”vertical_alignment =” space = ”custom_margin =” margin = '0px' row_boxshadow = ”row_boxshadow_color =” row_boxshadow_width = '10 'link = ”linktarget =” link_hover = ”padding =' 0px 'highlight =” highlight_size ”Border =” border_color = ”radius = '0px' column_boxshadow =” column_boxshadow_color = ”column_boxshadow_width = '10 'background =' bg_color 'background_color =” background_gradient_color1 = ”background_gradient_color2 =” background_gradient_direction =' vertical 'src = ”background_position = 'background_repeat =' no-repeat 'animation = ”mobile_breaking =” mobile_display = ”av_uid =' av-3q9u6e ']
[av_textblock size = ”font_color =” color = ”av-medium-font-size =” av-small-font-size = ”av-mini-font-size =” av_uid = 'av-jrj39v75 ′ admin_preview_bg = ”]

index

SLUŽBY SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ TYPY COST
PROČ HOLLAND BV nebo NV ČASOVÉ OKNO
VÝHODY BV SPOLEČNOST DANĚ A DPH
OBČANSTVÍ BV HOLDING EKONOMIKA
POVOLENÍ INCORPORAČNÍ POSTUP ČESKÁ ČÁST

[/ av_textblock]
[/ av_two_third]

[av_one_third min_height = ”vertical_alignment =” space = ”custom_margin =” margin = '0px' row_boxshadow = ”row_boxshadow_color =” row_boxshadow_width = '10 'link = ”linktarget =” link_hover = ”padding =' 0px 'highlight =” highlight_size = ” border = ”border_color =” radius = '0px' column_boxshadow = ”column_boxshadow_color =” column_boxshadow_width = '10 'background =' bg_color 'background_color = ”background_gradient_color1 =” background_gradient_color2 = ”background_gradient_direction =' vertical 'src =” background_position =' top ' background_repeat = 'no-repeat' animation = ”mobile_breaking =” mobile_display = ”av_uid = 'av-339nd2 ′] [/ av_one_third]

[av_two_third first min_height = ”vertical_alignment =” space = ”custom_margin =” margin = '0px' padding = '0px' border = "border_color =" radius = '0px' background_color = "src =" background_position = 'vlevo nahoře' background_repeat = 'no-repeat' animation = ”mobile_breaking =” mobile_display = ”av_uid = 'av-um736u']

[av_textblock size = ”font_color =” color = ”av-medium-font-size =” av-small-font-size = ”av-mini-font-size =” av_uid = 'av-sn2046 ′ admin_preview_bg = ”]

Intercompany Solutions: Váš obchodní partner pro zahájení podnikání v Nizozemsku

Provozujeme od společnosti 2013, naše společnost pomohla stovkám klientů z zemí 50 + založit své podnikání v Nizozemsku. Naši klienti se pohybují od malých firem, kteří otevírají svou první společnost, až po nadnárodní společnosti, které v Nizozemsku založily dceřinou společnost.

Naše zkušenosti s mezinárodními podnikateli nám umožnily dokonale přizpůsobit naše procesy, abychom zajistili úspěšné založení Vaší společnosti. Spokojenost zákazníků je zaručena pro všechny služby, které nabízíme.

Naše působnost:

Sdružení a členství

Neustále zlepšujeme naše standardy kvality a poskytujeme dokonalé služby.

  
Media

Jak je uvedeno v

 
  novinky logo nl

Proč zvolit založení holandského podniku?

Nizozemsko je země, která nabízí mnoho výhod podnikatelům a investorům. V rámci několika průmyslových odvětví se Nizozemci dokázali dostat na vedoucí pozici tím, že neustále přicházejí s inovativními a efektivními řešeními. Mezi tyto klíčové odvětví patří (ale nejvíce neomezují se na ně):

Nizozemsko je zařazeno jako 5th nejinovativnější a konkurenceschopnější země ve světě Světové ekonomické fórum a 3rd nejlepší země na světě pro podnikání časopis Forbes. Skutečnost, že Nizozemsko je součástí EU, samozřejmě hraje velkou roli, protože to umožnilo Holandsku vybudovat vynikající spojení s většinou zemí v zahraničí. Díky jednotnému evropskému trhu můžete volně importovat a vyvážet zboží a služby v celé EU. Vedle toho se ukázalo, že umístění Nizozemska je z obzvláště logistických důvodů velkou výhodou. Jak Schiphol, tak port v Rotterdamu jsou dvěma nejvýznamnějšími logistickými branami pro zboží vstupující do Evropy a vystupující z ní. Zahájení podnikání v Nizozemí znamená, že máte obě možnosti v dosahu.

Výhody zahájení podnikání v Nizozemsku

Nizozemsko je známé po celém světě pro své příznivé prostředí pro podnikatele. Mnoho globálních investorů a podnikatelů zvažuje zahájení podnikání v Nizozemsku. V této příručce prozkoumáme Nizozemsko jako pravomoc založit firmu. Zde jsou některé z výhod založení podniku v Holandsku:

Postupy pro získání holandského občanství

Pokud chcete žít v Nizozemsku, přesný postup, který musíte dodržovat, závisí na vašem současném občanství. Zhruba existují dvě kategorie: občané EU, EHP a Švýcarska versus občané zemí mimo EU.

Občany EU, EHP a Švýcarska

Obecně platí, že všechny výše uvedené osoby požívají přesně stejné výhody jako nizozemští občané díky rovnosti všech občanů v EU a EHP. To znamená, že k pobytu v Nizozemsku nebudete muset získat povolení k pobytu. Po příjezdu do Holandska můžete od své místní obce získat číslo BSN (což je osobní registrační číslo). Toto číslo slouží jako daňové a sociální číslo.

Občané zemí mimo EU

Pokud jste z jiné země než jedna z výše uvedených zemí, budete muset dodržovat určité postupy podle nizozemských imigračních předpisů. To znamená, že budete muset získat povolení k pobytu. Který z nich potřebujete, závisí na vašich přesných cílech a aspiracích.

Jaké vízové ​​povolení potřebujete k pobytu v Nizozemsku?

Chcete-li získat povolení k pobytu v Nizozemsku, musíte splnit určité podmínky stanovené holandskými imigračními orgány (IND). Nizozemská agentura pro podnikání (RVO) dále vyhodnotí žádost na základě činností budoucí společnosti, jakož i ambicí žadatele. Toto skóre je založeno na přidané hodnotě vašeho potenciálního podnikání pro Nizozemsko, vašich minulých zkušenostech a kvalitě podnikatelského plánu.

Povolení k zahájení provozu

Pokud chcete povolení k pobytu v rámci programu „inovativního spuštění“, musíte si najít takzvaného zprostředkovatele. Tato postava mentora musí splňovat určitá kritéria, například předchozí zkušenosti s vedením začínajících podniků a registrace v obchodním rejstříku obchodní komory. Může vám pomoci a poradit vám v oblasti managementu, výzkumu, marketingu a komunikace a získávání investic. Rovněž RVO vyžaduje, aby vaše podnikání bylo inovativní, abyste měli plán, jak se může váš nápad rozvinout v podnikání, a abyste měli dostatečné finanční zdroje, abyste mohli v Nizozemsku žít po dobu jednoho roku.

Osobní povolení

Toto vízum je široce používáno pro žadatele, kteří chtějí v Nizozemsku provozovat nebo pokračovat v podnikání. Jednou z věcí, které budete muset prokázat, je skutečnost, že vaše obchodní aktivity budou nějakým způsobem prospěšné pro holandský obchodní trh. Budete to muset prokázat ve svém obchodním plánu a tím, že prokážete finanční vyhlídky nabízené třetími stranami. Finanční informace, které poskytnete, musí prověřit certifikovaný účetní nebo finanční poradce. Žádost o toto povolení je bodová, což znamená, že musíte získat určitý minimální počet bodů, aby byl způsobilý. Japonci a občané Spojených států jsou z tohoto systému vyňati a mohou postupovat podle zjednodušeného postupu.

Holandskou společnost můžete založit kdykoli, k tomu nepotřebujete povolení. Povolení platí pouze pro osoby, které chtějí žít v Nizozemsku. Intercompany Solutions vám může pomoci založit společnost a představit vám právníka v oblasti imigrace.

Zahájení podnikání v Nizozemsku: všechny právnické osoby

V Nizozemsku si můžete vybrat ze široké škály legálních obchodních subjektů. Mezi renomovanými podnikatelskými strukturami ("rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid") a podnikatelskými strukturami ("rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid") existuje značný rozdíl. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma skutečnostmi je, že mezi vaším soukromým a podnikatelským majetkem v podnikání, který není v obchodním rejstříku, neexistuje žádný rozdíl. Takže pokud vytvoříte dluhy s vaší firmou, můžete být osobně zodpovědní. Pokud si vyberete podnik, který jste založili, oddělujete soukromé a podnikatelské jmění a získáte tak ochranu před podnikatelskými dluhy.

Existují čtyři typy obchodních struktur nezapsaných do obchodního rejstříku:

Existuje pět typů zabudovaných obchodních struktur:

Právní požadavky se liší mezi obchodními strukturami. Obecně lze říci, že obchodní struktura, kterou cizinci nejčastěji vybírají, je soukromá společnost s ručením omezeným (BV).

Zahájení podnikání v Nizozemsku: typy firem v hloubce

Společnost s ručením omezeným

Nizozemská BV (soukromá společnost s ručením omezeným) je rozhodně nejoblíbenější právnickou osobou vybranou zahraničními investory. Od zavedení takzvané "flex-BV" může být soukromá společnost s ručením omezeným registrována s minimálním základním kapitálem pouze 1 eura. Zahájení soukromé společnosti s ručením omezeným v Nizozemsku znamená mít nárok na akcionáře společnosti a (správní radu). Při registraci musí být ověřeni všichni akcionáři, plus oprávnění k podpisu smlouvy o založení.

Vedle toho musí být výpis z obchodního rejstříku právnických osob dosažen od účetních jednotek, kteří jednají jako akcionář nebo ředitel. V případě, že se rozhodnete provést registraci na dálku, musíte obdržet plnou moc, která musí být podepsána jménem akcionáře nebo ředitele. Při výběru podnikových akcionářů se dceřiná společnost stane holandským podnikem. Dále je také možnost zaregistrovat holandskou pobočku. Tento subjekt bude mít méně podstaty než dceřiný podnik a může být s nizozemskými daňovými orgány zacházeno jinak. Látka může být dosažena jmenováním rezidentního ředitele.

Veřejná odpovědnost

Nizozemská veřejná pojišťovna (NV) je typ společnosti, která je nejvhodnější pro velké podniky, pokud se rozhodnete založit nizozemskou veřejnou společnost. Naopak NV vyžaduje minimální základní kapitál nebo 45.000 euro. Společnost veřejného ručení má představenstvo, které odpovídá za každodenní rozhodování a pravidelné obchodní činnosti. Na výročním zasedání akcionářů mohou být jmenováni ředitelé a mohou být požadovány změny v řízení.

Holandská nadace

Nadace je další právnickou osobou, která může být použita jako obchodní subjekt, holdingová jednotka nebo rodinné fondy. Je možné, že nadace vlastní akcie a nemovitosti a je také povoleno získat zisky. Za určitých přísných podmínek může být nadace osvobozena od nizozemských daní. Nadace může být dokonce vyňata z požadavků na účetnictví a / nebo podávání zpráv. Při zakládání nadace na základě notářské smlouvy bude nadace omezena odpovědností.

Hlavní partnerství

Je možné zvolit obecné partnerství, kdy se dva nebo více partnerů rozhodnou spojit své síly pomocí jednoho názvu společnosti, aby usilovali o dosažení společného podnikatelského cíle. Oba dlužníci společnosti budou mít úplnou soukromou odpovědnost. Všechny zisky jsou sdíleny mezi všemi partnery. Navíc neexistuje minimální požadavek na základní kapitál.

Profesní partnerství

Profesní partnerství může být registrováno v Nizozemsku dvěma nebo více samostatně výdělečně činnými profesionály, jako jsou terapeuti, zubní lékaři, účetní nebo konzultanti. Partneři jsou plně zodpovědní za veškeré závazky. Tato právnická osoba se používá převážně pro rezidentské odborníky.

BV a NV: rozdíly mezi dvěma společnostmi s ručením omezeným

Mezi dvěma společnostmi s ručením omezeným existují určité rozdíly. Například BV může vydat pouze akcie na jméno, zatímco NV může vydat jak akcie registrované, tak i na majitele. Stanovy stanovují velkou část pravidel týkajících se možnosti převodu akcií volně na BV. Často existují určité omezení přenosu, které omezují některé (nebo všechny) akcionáře. V takovém případě musí ostatní akcionáři dát svůj souhlas, když chce akcionář převést akcie. Ostatní akcionáři mají také předkupní právo na nákup akcií od prodávajícího akcionáře. Od založení firmy 2012 byla zavedena flex-BV. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo rozhodnutí zrušit povinnost přinést minimální základní kapitál za účelem úplného zahájení BV. Pro většinu společností je nejlepší volbou struktura BV.

BV NV
Bv je soukromá společnost srovnatelná s "společností s ručením omezeným" (llc) Nv je veřejná společnost srovnatelná s "akciovou společností" (plc)
akcie akcie
· Prakticky není vyžadován žádný minimální kapitál. Vydaný a požadovaný splacený kapitál určují zakladatelé. Toto je registrováno ve stanovách.

· Různé typy akcií mohou měnit hlasovací a dividendová práva plus akcie bez hlasovacího práva.

· Akcie konkrétní třídy mohou omezit nárok na sdílení zisku, avšak tyto akcie musí vždy mít hlasovací práva.

· Někdy jsou povolena omezení přenosu.

· Akcie nejsou na burze cenných papírů přijímány.

· Minimální kapitál je 45,000 XNUMX EUR.

· Jsou povoleny různé typy akcií (například akcie na doručitele).

· Všichni akcionáři obdrží hlasovací práva a zisková práva.

· Někdy jsou povolena omezení přenosu.

· Akcie jsou přijímány na burze cenných papírů.

Vláda Vláda
· Pro akcionáře s hlasovacím právem i bez něj se koná každoroční valná hromada.

· Jednostupňová deska a dvoustupňová deska jsou možné.

· Dozorčí rada (nebo nevýkonní členové správní rady) jsou obecně volitelní.

· Stanovy mohou obsahovat nařízení, která akcionářům udělují právo dávat správní radě konkrétní pokyny.

· Pro akcionáře se koná výroční valná hromada.

· Jednostupňová deska a dvoustupňová deska jsou možné.

· Dozorčí rada (nebo nevýkonní členové správní rady) jsou volitelní.

· Stanovy mohou obsahovat předpisy, které akcionářům poskytují omezené možnosti vydávat obecné pokyny správní radě.

Rozdělení zisku Rozdělení zisku
· GM rozhodne o rozdělení zisku.

· Pokud by určitý příspěvek mohl ohrozit kontinuitu společnosti, může správní rada odmítnout souhlas s rozdělením zisku, v závislosti na výsledku testu likvidity.

· Prozatímní dividendy jsou možné.

· GM rozhodne o rozdělení zisku.

BV nebo NV: jak si vybrat, který z nich je pro vás nejlepší?

Potenciální žadatelé se nás často ptají, která možnost je nejlepší volbou: BV nebo NV. Společnost BV je srovnatelná se společností s ručením omezeným, což znamená, že odpovědnost za vlastníka je omezená. Některé srovnatelné struktury představují společnost s ručením omezeným ve Spojeném království, francouzskou společnost a odpovědnost limit (SARL) a německou společnost Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH).

NV je srovnatelná s korporací. NV je také právnickou osobou, která je obchodována na burzách cenných papírů. Ve Velké Británii je společnost NV srovnatelná se společností veřejného ručení (plc), v Německu se společností Aktiengesellschaft (AG) a ve Francii se společností Société Anonyme (SA).

Nizozemská společnost s ručením omezeným (Dutch BV)

Definice

Nizozemská soukromá společnost s ručením omezeným (besloten venootschap, BV) vydává akcie, které jsou registrovány soukromě a nemohou být svobodně převáděny. Tento typ holandského subjektu je preferován mnoha mezinárodními podnikateli.

Akcionáři

Společnost s ručením omezeným je založena alespoň jedním zakladatelem, právnickou nebo fyzickou osobou. Jednotka nebo osoba, rezidentní nebo zahraniční, může jednat jako zakladatel a úplná správní rada pro novou společnost. Není povinné mít sekretářku. Je-li akcionář pouze jedna, nevede to k osobní odpovědnosti. Jméno akcionáře se však objeví na registračních certifikátech společnosti, které připravil obchodní rejstřík. Akcie jsou zapsány v registru akcionářů vedeném v kanceláři společnosti.

Začlenění listiny

K zahájení podnikání v Nizozemsku je zakládací list vypracován za přítomnosti veřejného notáře a podáván do obchodního rejstříku v obchodní komoře a na daňovém úřadě. Oficiální zakladatelská listina musí být připravena v holandštině (naše společnost také připraví anglickou verzi pro vaše pohodlí). Tento dokument uvádí podrobnosti o zakladatelích a původních členů správní rady, výši jejich účasti a platbách provedených na počáteční kapitál. Zákon dále obsahuje AoA (Stanovy), které obsahují minimálně následující údaje: název společnosti, město sídla, účel společnosti, částka základního kapitálu (EUR), rozdělení akcií a podmínky převodu akcií.

Název společnosti

Společnost Intercompany Solution zkontroluje, než začneme svou holandskou firmu, pokud se zvolený název společnosti již nepoužívá jako ochranná známka nebo obchodní název. To se děje, jelikož držitelé předběžných zápisů mají právo požadovat jméno. Jméno vaší společnosti musí buď skončit, nebo začít s "BV". Vedle názvu společnosti má společnost BV možnost volby jednoho nebo několika obchodních názvů, které označují celou firmu nebo její části.

Základní kapitál

Inkorporátoři mohou rozhodnout o výši základního kapitálu; může to být stejně nízké jako EUR 1. Jediná akcie s odpovídající hlasovací právo je vyžadována jako minimum. Akcie mohou mít zisk a / nebo hlasovací práva.

Daň z kapitálu

Od ledna 1, 2006 neexistuje žádná kapitálová daň, pokud jde o vydávání akcií.

Časové okno

Proces založení podniku k zahájení podnikání v Nizozemsku může trvat dva až pět dní. Časový rámec závisí na tom, jak složitá je akcionářská struktura, a také na okamžitém poskytnutí dokladů od klienta.

Možnost vzdálené formace

Firma může být registrována vzdáleně.

Akcionáři a ředitelé společnosti

Nizozemské společnosti s ručením omezeným mohou mít ředitele a akcionáře.

Výhody založení holandské společnosti s ručením omezeným

Omezená odpovědnost

Akcionáři nenesou žádnou osobní odpovědnost za dluhy společnosti. V zásadě se rizika omezují na jejich investice do podnikání.

Minimální kapitál

Minimální základní kapitál potřebný k založení BV byl 18 000 (před říjnem 01, 2012), ale byl snížen pouze na 1 euro cent. Nyní je snadné vytvořit nové podnikání.

Inovace

Nizozemsko nabízí různé podnikatelské dotace, např. Nástroj Innovation Box a WBSO (daňový úvěr na výzkum a vývoj).

Žádné daně z úroků, licenčních poplatků a dividend

Nizozemsko vyvinulo komplexní síť smluv o zamezení dvojího zdanění. Společnosti tak mohou využívat snížené sazby srážkové daně z úroků, licenčních poplatků a dividend převedených na společnosti usazené v zemi a minimální zdanění kapitálových zisků vyplývajících z prodeje akcií ve zdrojové zemi (pakty s téměř sto různými jurisdikcemi).

BV holdingová struktura

BV Holding Structure je bezpečný a cenově výhodný způsob, jak začít podnikat v Nizozemsku.

Holding je právnická osoba, která drží pouze aktiva, např. Akcie obchodních společností. Proto holdingová společnost nese žádnou odpovědnost nebo riziko spojené s její činností.

Dceřiný podnik je subjekt, který se aktivně podílí na službách nebo obchodu. Provádí obchodní činnosti, a proto nese odpovědnost za své činnosti. To znamená, že věřitelé, dodavatelé a další strany mohou proti němu uplatnit nároky. Na druhé straně je holdingová jednotka s jejími aktivy bezpečné vůči pohledávkám.

Kombinace dceřiné společnosti a holdingu v jedné struktuře vede k tzv. Držení. Níže jsou uvedeny hlavní charakteristiky holdingové struktury společnosti Dutch BV:

Důvody pro začlenění holdingové struktury společnosti BV

Podnikatelé dávají přednost tomu, aby své holandské podniky založili jako holdingové struktury ze dvou hlavních důvodů: riziko a daň.

Nejprve snížíte riziko provozováním holdingové struktury v Nizozemsku. Holding BV poskytuje další vrstvu ochrany mezi majitelem firmy jako jednotlivce a jeho podnikatelskou činností. BV mohou být rovněž strukturovány tak, aby chránily kapitál aktivní společnosti. Kumulované důchodové rezervy a zisk jsou tak chráněny před obchodními riziky.

Zadruhé mohou mít holdingové struktury daňové výhody. Nejvýznamnější je tzv. Výjimka z účasti. Umožňuje majiteli prodávat společnost a převádět zisk na holding BV bez placení daně z příjmů.

Kdy bych měl zvážit zahájení holdingové struktury pro můj podnik v Nizozemsku?

Založení společnosti v Nizozemsku: postup

Aby se tvoří nizozemskou společnost, budete samozřejmě muset vyplnit potřebné doklady. Požadované doklady pro založení právnické osoby sestávají z ověřené kopie platné identifikace a důkazu o adrese. Tyto dokumenty je třeba zaslat spolu s apostilem, které získáte v místní notářské kanceláři. Vyžaduje se také plná moc, která musí být podepsána notářem pro vzdálenou formaci. Nicméně; není nutné cestovat do Nizozemska. Všichni akcionáři nás mohou zmocnit, abychom se mohli starat o veškerá povinná podání v jejich zastoupení. Další nezbytná opatření, jako je žádost o bankovní účet pro vaši společnost, mohou být také provedena vzdáleně. Pouze v některých případech musí být ředitel přítomen, ale záleží to zcela na zvolené bance. Pokud si to přejete, můžeme vám poradit v praktických věcech, jako jsou tyto, takže každý krok lze provést vzdáleně.

Celý postup zakládání společností v Nizozemsku lze dokončit pouze za 48 hodiny, za předpokladu, že veškerá dokumentace splňuje požadavky. Největší část času se věnuje ověřování dokumentů. Postup vytvoření Dutch BV je následující:

Krok 1

Zkontrolujeme totožnost všech ředitelů a akcionářů společnosti, které chcete zaregistrovat v Nizozemsku, pomocí ověřených kopií platné identifikace. Také budou kontrolovány všechny doprovodné formuláře, stejně jako preferovaný název společnosti, který je třeba předem předložit k ověření dostupnosti.

Krok 2

Po přípravě veškeré potřebné dokumentace k vytvoření nizozemského podniku musí být dokumenty o založení podepsány všemi akcionáři. To lze provést vzdáleně, v takovém případě připravíme dokumentace o formátu a pošleme je do své domovské země. Po podpisu nám můžete vrátit originální dokumenty, a to legalizací papírů v místní kanceláři notáře podle vašeho výběru. Případně můžete také podepsat dokumentaci u nizozemského notáře za předpokladu, že navštívíte Nizozemsko pro celý proces.

Proces může lehce odkládat mezinárodní holdingová struktura.

Krok 3

Po podpisu, přijetí a zpracování celé dokumentace začne naše firma registračním postupem. Zakládací listina bude podepsána notářem, aby mohla právoplatně založit společnost a poté předložit zákon o založení společnosti v Nizozemské obchodní komoře. O několik hodin později bude vaší nizozemské společnosti přiděleno registrační číslo, které slouží jako vaše identifikační číslo společnosti. Poté obdržíte firemní výpis ze společnosti.

Po dokončení tohoto procesu můžete požádat o nizozemský obchodní bankovní účet. Všichni akcionáři budou muset zaplatit dohodnutý základní kapitál na tento bankovní účet. Toho lze dosáhnout po založení nizozemské společnosti, ale také předem převodem prostředků na notářskou veřejnost.

Po procesu sestavování obdržíte i vaše daňové číslo (DPH). Budete se muset zaregistrovat u místního holandského daňového úřadu. Důrazně doporučujeme najmout účetního nebo využít naše služby pro účely DPH. Po dokončení jste povinni používat účetní služby pro vaše čtvrtletní podání DPH, podání dani z příjmu právnických osob a jeden roční výkaz, který je třeba zveřejnit u nizozemské obchodní komory.

Jaké jsou náklady na zahájení podnikání v Nizozemsku?

Přesné náklady budou vypočítány podle vašich konkrétních obchodních potřeb a přání, ale měli byste zvážit následující poplatky a náklady spojené s celým procesem:

Roční náklady pokrývají naše účetní služby. Samozřejmě vám s radostí poskytneme podrobný osobní cit pro založení holandské společnosti.

Časový rámec pro založení nizozemské společnosti

Najděte si náš praktický harmonogram úplného začlenění do naší firmy.

Všimněte si, že v den 1 lze dokončit několik akcí, což zkracuje celkovou dobu procesu formace.

Zdanění holandských společností

Každé nizozemské podnikání je samozřejmě předmětem zdanění. Budete muset zaplatit daň ze všech zisků vaší společnosti. V současné době je sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 16.5% až 200.000 ročně, veškeré zisky nad tuto částku jsou zdaněny za 25%. (Nižší sazba CIT bude 15% v 2021)

Sazby DPH jsou

Daňové výhody a povinnosti

Po založení společnosti jsou registrovány soukromé společnosti s ručením omezeným daňový úřad a požadovaná daňová čísla jsou vydána. Nizozemské společnosti mají zvláštní povinnosti a musí podávat různé daňové přiznání. Níže naleznete další informace.

Nizozemská podniková daň

Sadzba daně z příjmů právnických osob v Nizozemsku patří mezi nejnižší v Evropě: 16.5% pro zisky do EUR 200 000 a 25% pro zisky přesahující tuto částku. Tyto podmínky se vztahují jak na NV (veřejné společnosti), tak na BV. V příštích letech vláda sníží minimální a maximální daňové sazby.

Osvobození od účasti

Osvobození od účasti je jedním z nejčastěji používaných výhod v oblasti zdanění. Tento daňový předpis osvobozuje od daňových držitelů subjekty, které vlastní alespoň pět procent dceřiné společnosti v případě převodu dividend. Toto nařízení je známé jako "směrnice o mateřských a dceřiných společnostech".

Příklad:

Představte si, že holding vlastní 100% akcií dceřiné společnosti. Tato dceřiná společnost činí € 100 000 v zisku a převede daňový úřad 16.5% daň z příjmu právnických osob (€ 16 500). Zbytek zisku (€ 83 500 po zaplacení daně) je dividentem převedeným na účet podniku. Vyplacená dividenda je osvobozena od daně a celková částka daně za celou strukturu činí 16.5% zisku. Účelem osvobození je zamezit dvojímu zdanění zisku.

Pokud společnost, která založila dceřinou společnost (mateřskou společnost), přináší zisk, výjimka dává jasnou výhodu. Může také ušetřit velké množství peněz v případě prodeje dceřiné společnosti. Celý zisk z této transakce bude mateřské společnosti převeden bez daně. Dceřiná společnost již zahrnovala podnikovou daň z hlediska zisku (zvýšení hodnoty) za období před prodejem. Pokud je zisk v okamžiku prodeje znovu zdaněn, bude zdaněn dvakrát.

Osvobození od účasti pro mezinárodní společnosti

Výjimka poskytuje další výhodu mezinárodním společnostem, pokud se dceřiná společnost nachází v jiné zemi. Zisk mezinárodních dceřiných společností podléhá dani v zemi, kde je zřízen. Zisk po zdanění pak může být převeden na mateřskou společnost v Holandsku. Tato částka, kterou obdrží mateřská společnost, nebude v Holandsku podléhat dani z příjmu právnických osob.

Daň z přidané hodnoty (DPH) v Holandsku

Nizozemsko využívá systém DPH, podobně jako ostatní členské státy EU. Některé transakce nepodléhají dani z přidané hodnoty, ale orgány jsou jí běžně účtovány. Pravidelná sazba 21% je účtována s ohledem na téměř všechny služby a zboží nabízené holandskými podniky.

Tato sazba by se mohla vztahovat i na produkty dovážené ze zemí, které nejsou členy EU. V Holandsku existuje také nižší sazba DPH 6%, pokud jde o specifické služby a zboží, např. Medicína, potraviny, umění, medicína, knihy, starožitnosti, vstup na sportovní akce, muzea, divadla a zoologické zahrady. Vláda hodlá zvýšit sazbu na 9% v 2019. Tím je ještě výhodnější začít podnikat v Holandsku.

DPH pro mezinárodní podnikatele

Pokud je vaše společnost usazena v cizí zemi, ale pracujete také v Holandsku, musíte se řídit národními předpisy. Pokud nabízíte v Holandsku produkty nebo služby, musíte ve většině případů pokrýt DPH. DPH je však často účtována zpětně na osobu, která obdrží produkt nebo službu, což má za následek procento 0%.

Zpětné zpoplatnění je volbou, pokud jsou vaši klienti právnickými osobami nebo podnikateli se sídlem v Holandsku. Pak můžete vynechat DPH z faktury a namísto toho ji zadat zpětně. V opačném případě musíte platit daň v Holandsku. Zahájení podnikání v Holandsku umožní vaší firmě plně využít holandských předpisů o DPH.

30% rozhodnutí o vrácení daně

Mezinárodní zaměstnanci najatí v Nizozemsku mohou využívat osvobození od daně nazvaného "rozhodnutí o náhradě procentního podílu 30". Pokud splníte určité podmínky, zaměstnavatel převede na vás 30% Vašich mzdách bez daně. Tento příspěvek má kompenzovat dodatečné výdaje zaměstnanců, kteří pracují mimo jejich domovské země.

Podmínky způsobilosti

Aby měli kandidáti nárok na úhradu, musí splňovat následující požadavky:

Ekonomické příležitosti v Nizozemsku

Nizozemsko z velké části těží ze své stabilní pozice, jelikož je jedním z klíčových členů Evropské unie, což umožňuje snadné cestování v rámci schengenského prostoru. To nabízí spoustu příležitostí, protože lze snadno vytvořit nové obchodní cesty a investice mimo hranice. Nizozemci jsou mezinárodně proslulí svou dostupností na velkých mezinárodních trzích, především kvůli přístavu Rotterdam a oblasti "Europoort". Jedná se o brány, které spojují mezinárodní obchod s celou pevninou Evropy.

Kvůli silné nizozemské obchodní mentalitě a silné dopravní infrastruktuře bylo Nizozemsko schopno udržet 20th pozice jako největší ekonomika světa. Holandská pracovní síla je dobře vzdělaná a plně dvojjazyčná a poskytuje mnoho možností, pokud jde o nábor a podnikání s jinými kulturami. Toto a podstatně nízké náklady na vytváření společností činí Holandsko extrémně atraktivní ve srovnání s jinými státy západní Evropy.

Nizozemsko ve srovnání s ostatními zeměmi

Nizozemsko je považováno za jednu z nejpříznivějších zemí pro podnikání a investice. Neslavný roční seznam Forbes uvedl Nizozemsko na hrdý 3rd místo, které předcházelo pouze Spojené království a Nový Zéland. Logistická síla a inovační atmosféra Nizozemska jsou klíčovými faktory, které se vyznačují vysokou sazbou a nízkou daňovou sazbou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi:

Země: Daň z příjmu právnických osob
Německo 30 33-%
Francie 33,33 36,6-%
Lucembursko 29 30-%
Belgie 29%
Nizozemí 16.5-25% (15-21% od 2021)

Podle standardu 2021 budou nizozemské daňové sazby dále sníženy na 15% pro zisky pod 200.000 euro a 21% pro zisky přesahující tuto částku. Cílem je dosažení posíleného investičního prostředí, které poskytuje zahraničním investorům lepší příležitosti. Pravděpodobně nebylo nikdy lepší čas začít podnikat v Nizozemsku.

Intercompany Solutions ve zprávě Brexit

Intercompany Solutions Generální ředitel Bjorn Wagemakers a klient Brian Mckenzie jsou uvedeni ve zprávě pro The National (CBC News) „Dutch Economy braces for the most with Brexit“, při návštěvě našeho notáře dne 12. února 2019.

Často kladené dotazy Nizozemsko (FAQ)

Je možné založit holandskou společnost, pokud budu pobývat jinde?

Ano, rezident nějaké země může zahrnout společnost do Holandska. Pro vaše pohodlí poskytujeme také postupy pro zahájení podnikání na dálku v Nizozemsku.

Je povinné mít holandskou firmu adresu?

Ano, vaše společnost potřebuje zaregistrovanou adresu v Holandsku. Máte také možnost založit zastoupení nebo pobočku mezinárodního obchodu.

Jaké jsou typy společností v Holandsku?

Jednotkou preferovanou většinou zahraničních investorů je společnost s ručením omezeným (BV). Dalšími populárními typy jsou nadace (Stichting) a veřejná společnost (NV). Můžete také zaregistrovat spolupráci, samostatnou firmu nebo partnerství.

Kolik dní trvá podnikání v Nizozemsku?

V průměru bude trvat 3 až 5 pracovní dny začít holandský podnik.

Jaký je minimální požadovaný akciový kapitál?

Společnosti s ručením omezeným již nemusí vykázat minimální kapitál. Veřejné společnosti musí mít minimální částku 45 000 v akcii.

Jaký je postup při zahájení podnikání v Nizozemsku?

Postup zahrnuje čtyři hlavní kroky: 1) předložení zakládací listiny; 2) předkládání stanov sdružení; 3) registrace daně; 4) Žádost o bankovní účet.

Jaké jsou dokumenty nezbytné pro zahájení podnikání v Nizozemsku?

Hlavním dokumentem, který potřebujete k začlenění podnikání, jsou články a memorandum o sdružení.

Jak zaregistrovat značku nebo ochrannou známku?

Obvyklým způsobem pro registraci ochranných známek v Nizozemsku je nejprve začlenit společnost a následně registrovat ochrannou známku na místě. Může existovat možnost zaregistrovat ochrannou známku nebo značku v Nizozemsku bez založení společnosti.

Je možné začít podnikat v mezinárodním obchodě prostřednictvím společnosti v Holandsku?

Ano, je to možné. Mezinárodní obchodníci založili společnosti v Holandsku poměrně často. Místní inkorporace přináší řadu výhod.

Jaké daně platí společnosti v Holandsku?

Při ročním zisku až do výše € 200 společnost 000 zaplatí 20 procentuální daň z příjmu právnických osob. Jsou rovněž vybírány jiné daně, např. Za nemovitost nebo převod v případě nákupu nemovitosti.

Můžete poskytnout další informace o holandských BV?

Samozřejmě. Připravili jsme komplexní brožuru o holandských BV. Máte-li další dotazy, kontaktujte nás.

Můžete vysvětlit požadavky na zaměstnání v Holandsku?

Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se řídí vnitrostátním právem zaměstnanosti. Mezinárodní zaměstnanci musí získat povolení k práci před příchodem do země (EHP a švýcarští státní příslušníci jsou z pravidla vyloučeni). Je třeba vypracovat a podepsat písemnou pracovní smlouvu. Dohoda může být otevřená nebo s určitou dobou trvání. To závisí na povaze podnikatelské činnosti.

Jaký je postup pro získání holandského občanství?

Osoba se může stát občanem Nizozemska prostřednictvím obchodního přistěhovalectví, naturalizace, volitelného postupu nebo manželství. Děti holandských rodičů mohou požadovat občanství. Naši odborníci vám mohou poskytnout další podrobnosti týkající se postupů a pomohou vám je sledovat.

Je třeba vízum vstoupit do Holandska? Jaký je postup pro jeho získání?

Rezidenti v EU mohou volně vstupovat do Nizozemska bez konkrétního dokladu. Občané třetích zemí mohou zůstat v zemi s schengenským vízem (krátkodobý) za ne více než 90 dny. Pro delší pobyty musíte požádat o vízum na holandském velvyslanectví ve vaší zemi pobytu.

Musím získat nějaké speciální licence nebo povolení pro svou nově založenou holandskou společnost?

Požadavky závisí na povaze vašeho podnikání a rozsahu vašich činností. Povolení k podnikání zajišťuje, že jste schopni legálně prodávat, obchodovat, ukládat a provádět finanční činnosti. Několik společností potřebuje zvláštní licence nebo povolení.

Můžete vypsat hlavní právní požadavky, které zahraniční podnikatelé musí splnit, aby investovali v Nizozemsku?

Zahraniční investoři mají stejné právo založit podniky jako nizozemští občané. Musí zvážit právní předpisy týkající se investic, podávání žádostí o licence, pokrytí minimálního povinného počátečního kapitálu a provádění zákonných a legálních obchodních operací.

Můžete uvést hlavní právní aspekty založení společnosti v Holandsku?

Musíte zvážit několik důležitých aspektů:

Plánujete zahájení podnikání v Nizozemsku nebo chcete získat více informací o daních, investicích nebo založení v zemi? Kontaktujte prosím naše místní zástupce.
[/ av_textblock]

[/ av_two_third] [av_one_third min_height = ”vertical_alignment = 'av-align-top' space =” margin = '0px' margin_sync = 'true' padding = '0px' padding_sync = 'true' border = ”border_color =” radius = ' 0px 'radius_sync =' true 'background_color = ”src =” attachment = ”attachment_size =” background_position =' vlevo nahoře 'background_repeat =' no-repeat 'animation = ”mobile_breaking =” mobile_display =' av-hide-on-mobile 'av_uid = 'av-plaj12']
[av_textblock size = ”font_color =” color = ”av-medium-font-size =” av-small-font-size = ”av-mini-font-size =” admin_preview_bg = ”av_uid = 'av-8qszq']

Proč s námi spolupracovat?

[/ av_textblock]

[av_iconlist position = 'left' iconlist_styling = ”animation =” custom_title_size = ”custom_content_size =” font_color = ”custom_title =” custom_content = ”color = 'custom' custom_bg = '# ffffff' custom_font = '# 83a846' custom_border = '# 83a846 ′ Av-medium-font-size-title = "av-small-font-size-title =" av-mini-font-size-title = "av-medium-font-size =" av-small-font-size = ”Av-mini-font-size =” av_uid = 'av-lt8jva' admin_preview_bg = ”]
[av_iconlist_item title = '100% spokojenost zaručena' link = ”linktarget =” linkelement = ”icon = 'ue812 ′ font =' entypo-fontello 'av_uid =' av-k43z6u '] [/ av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title = '24 -hodinová doba odezvy 'link = ”linktarget =” linkelement = ”icon =' ue812 ′ font = 'entypo-fontello' av_uid = 'av-ie7r52 ′] [/ av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title = 'Více než 500 vytvořených společností' link = ”linktarget =” linkelement = ”icon = 'ue812 ′ font =' entypo-fontello 'av_uid =' av-h7nh3q '] [/ av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title = 'Klienti z více než 50 různých zemí' link = ”linktarget =” linkelement = ”icon = 'ue812 ′ font =' entypo-fontello 'av_uid =' av-2qibva '] [/ av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title = 'Odborníci na obchodní právo' link = ”linktarget =” linkelement = ”icon = 'ue812 ′ font =' entypo-fontello 'av_uid =' av-g49v5i '] [/ av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title = 'Počáteční bezplatná konzultace' link = ”linktarget =” linkelement = ”icon = 'ue812 ′ font =' entypo-fontello 'av_uid =' av-dmlcau '] [/ av_iconlist_item]
[/ av_iconlist]

[av_hr class = 'default' height = '50 'shadow =' no-shadow 'position =' center 'custom_border =' av-border-thin 'custom_width =' 50px 'custom_border_color = ”custom_margin_top =' 30px 'custom_margin_bottom =' 30px 'icon_select =' yes 'custom_icon_color = ”icon =' ue808 ′ av-desktop-hide =” av-medium-hide = ”av-small-hide =” av-mini-hide = ”av_uid = 'av-abzsli']

[av_textblock size = ”font_color =” color = ”av-medium-font-size =” av-small-font-size = ”av-mini-font-size =” admin_preview_bg = ”av_uid = 'av-9f2qk6 ′]

Často kladené otázky

[/ av_textblock]

[av_button label = 'Stáhnout Dutch BV (FAQ)' link = 'ručně, https: //intercompanysolutions.com/wp-content/uploads/2017/10/Dutch-BV-FAQ.pdf' link_target = '_ blank' size = 'x-large' position = 'center' icon_select = 'no' icon = 'ue800 ′ font =' entypo-fontello 'color =' green 'custom_bg =' # 444444 ′ custom_font = '# ffffff' admin_preview_bg = ”av_uid = ' av-7dsx52 ′]

[av_hr class = 'default' height = '50 'shadow =' no-shadow 'position =' center 'custom_border =' av-border-thin 'custom_width =' 50px 'custom_border_color = ”custom_margin_top =' 30px 'custom_margin_bottom =' 30px 'icon_select =' yes 'custom_icon_color = ”icon =' ue808 ′ av-desktop-hide =” av-medium-hide = ”av-small-hide =” av-mini-hide = ”av_uid = 'av-abzsli']

[av_textblock size = ”font_color =” color = ”av-medium-font-size =” av-small-font-size = ”av-mini-font-size =” av_uid = 'av-3ef0w' admin_preview_bg = ”]

Někteří z našich posledních klientů

[/ av_textblock]

[av_partner columns = '1' nadpis = ”size = 'no scaling' img_size_behave = 'no_stretch' border = 'av-border-deactivate' type = 'slider' animation = 'slide' navigation = 'no' autoplay = 'true' interval = '5' av_uid = 'av-r6inf']
[av_partner_logo id = '10736 ′ hover = ”link =” linktitle = ”link_target =” av_uid =' av-j2xqj ']
[av_partner_logo id = '10735 ′ hover = ”link =” linktitle = ”link_target =” av_uid =' av-fg66b ']
[av_partner_logo id = '10734 ′ hover = ”link =” linktitle = ”link_target =” av_uid =' av-9w0xf ']
[av_partner_logo id = '13347 ′ hover = ”link =” linktitle = ”link_target =” av_uid =' av-e2vhf ']
[av_partner_logo id = '13346 ′ hover = ”link =” linktitle = ”link_target =” av_uid =' av-91oc3 ′]
[/ av_partner]
[/ av_one_third]

[av_section min_height = ”min_height_px = '500px' padding = 'small' shadow = 'no-shadow' bottom_border = 'no-border-styling' bottom_border_diagonal_color = '# 333333 ′ bottom_border_diagonal_direction =” bottom_border_style = ”custom_arrow_bg =” custom_arrow_bg = ” = 'main_color' background = 'bg_color' custom_bg = '# 0d4b81 ′ background_gradient_color1 =' # ffffff 'background_gradient_color2 =' # d5dae8 ′ background_gradient_direction = 'radial' src = ”attachment =” attachment_size = ”attach = 'scroll' position = 'top left 'repeat =' no-repeat 'video = ”video_ratio = '16: 9 ′ overlay_opacity =' 0.5 ′ overlay_color =” overlay_pattern = ”overlay_custom_pattern =” av_element_hidden_in_editor = '0 ′ av_uid =' av-322qkg ']
[av_one_half first min_height = ”vertical_alignment =” space = ”custom_margin =” margin = '0px' padding = '0px' border = "border_color =" radius = '0px' background_color = "src =" background_position = 'vlevo nahoře' background_repeat = 'no-repeat' animation = ”mobile_display =” av_uid = 'av-10euz4 ′]

[av_textblock size = ”font_color =” color = ”av-medium-font-size =” av-small-font-size = ”av-mini-font-size =” av_uid = 'av-1e4eq0 ′ admin_preview_bg = ”]

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV? 

[/ av_textblock]

[/ av_one_half] [av_one_half min_height = ”vertical_alignment =” space = ”custom_margin =” margin = '0px' padding = '0px' border = ”border_color =” radius = '0px' background_color = ”src =” background_position = 'vlevo nahoře 'background_repeat =' no-repeat 'animation = ”mobile_display =” av_uid =' av-10euz4 ′]

[av_button label = 'KONTAKTOVAT ODBORNÍKA' link = 'ručně, https: //intercompanysolutions.com/contact/' link_target = ”size = 'x-large' position = 'center' label_display =” icon_select = 'no' icon = 'ue800 ′ font =' entypo-fontello 'color =' orange 'custom_bg =' # 444444 ′ custom_font = '# ffffff' av_uid = 'av-4qpg8 ′ admin_preview_bg = ”]

[/ av_one_half]
[/ av_section]