Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Otevřete pobočku v Nizozemsku

Aktualizováno 7. května 2024

Mezinárodní společnosti, které chtějí založit svou přítomnost na nizozemském trhu za nízké ceny, mohou otevřít místní pobočky. Odvětví nemá právní subjektivitu a považuje se za rozšíření mezinárodní společnosti. Proto je mateřská společnost usazená v zahraničí odpovědná za všechny své činnosti.

Provoz nizozemských poboček je řízen zástupci mateřských společností na základě PoA (plná moc). Pobočka musí provádět stejné operace jako její rodič a její název musí být shodný. Její činnost se řídí současně nizozemskými zákony a právními předpisy země, kde je mezinárodní mateřská společnost založena.

Odvětví poskytuje stálou provozovnu s nižšími náklady v porovnání s jinými typy nizozemských společností a vzhledem k jejímu zapracování neexistují minimální kapitálové požadavky. To je důvod, proč mnoho zahraničních společností upřednostňuje tuto formu podnikání.

Nizozemské pobočky vs. místní společnosti

Hlavní definicí charakteristiky pobočky ve srovnání s jinými obchodními formami, jako je dceřiné společnosti v Holandsku, je plně závislá na své mezinárodní mateřské společnosti. Proto mezinárodní společnost nese odpovědnost za jakékoli závazky a dluhy holandské pobočky.

Postup registrace pobočky je oproti jiným typům společností, např. společnosti s ručením omezeným, jednodušší, ale stále musí splňovat legislativní požadavky na zdanění a zaměstnanost. Podle zákona by všichni zaměstnanci pobočky měli být pojištěni sociálním pojištěním. V opačném případě může být zástupce pobočky osobně odpovědný v případě nezaplacení nezbytných příspěvků. Větve otevřena v Nizozemsku mají obvykle stejné finanční závazky jako místní společnosti.

Množství smluv o zamezení dvojího zdanění, které Nizozemsko podepsalo s jinými zeměmi, snižuje daňové zatížení poboček, pokud mají nárok na snížení sazby srážkové daně z licenčních poplatků, úroků a dividend.

Registrace holandské pobočky

Odvětví musí být zapsána do obchodního rejstříku v obchodní komoře spolu s příslušnými doklady a údaji předtím, než může zahájit svou obchodní činnost. Všechny doklady musí být notářsky ověřené, a to s legalizovaným překladem v holandštině. Ověření se provádí ve státě, kde má sídlo mateřská společnost.

Dokumenty nezbytné pro začlenění mohou být specifické pro jednotlivé případy, ale obecně jsou nutné následující: 

  • Doklad o založení mezinárodní společnosti (výpis z obchodního rejstříku v zemi bydliště s datem registrace a údaji o společnosti)
  • Osvědčení o registraci, jméno, sídlo, jména a údaje o ředitelích a sekretářce (nebo jiných manažerech)
  • Protokol z diskuse, kde se správní rada rozhodla otevřít pobočku
  • Adresa a název pobočky
  • Jméno zástupce
  • pravomoci zastupitelské a oborové činnosti

Po registraci se Registrační společnost v Nizozemsku vydá osvědčení o registraci zaznamenané pod jedinečným číslem. Poté musí být pobočka registrována pro daňové a sociální příspěvky. Po všech těchto krocích může pobočka začít pracovat v Holandsku.

Výhody otevření holandské pobočky

Postup registrace pobočky je snadný a trvá méně času než přímé zapojení nizozemské společnosti. To je důvod, proč některé mezinárodní korporace dávají přednost zřizování poboček. Mezi další výhody patří nízké náklady na začlenění a mírné účetní požadavky.

Hlavní charakteristiky poboček v Nizozemsku jsou víceméně stejné jako v jiných zemích. Například v Hongkongu jsou postupy pro zdanění a registraci poboček velmi podobné. Přesto je ve vašem nejlepším zájmu využít služeb místního specialisty na založení společnosti nebo právníka, abyste se ujistili, že dodržujete nizozemská pravidla a pravidla pro založení společnosti.

Pokud potřebujete další informace o zahájení podnikání v Nizozemsku, obraťte se prosím na naše místní zástupce při zakládání společností.

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?

KONTAKTUJTE EXPERT
Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh