Jeden z prvních byrokratických záležitostí, které mezinárodní se musí postarat, je v Nizozemsku číslo BSN v holandštině "burgerservicenummer ". BSN nebo také známé jako číslo Sofi v minulosti je číslo sociální služby používané v zemi.

K čemu slouží holandské číslo BSN / Sofi?

Číslo BSN nebo číslo občanské služby je jedinečné číslo vydané každému, kdo žije v zemi. Je to forma registrace, která má napomoci všem interakcím s místními úřady, např otevření bankovního účtu, placení závazků a daní z oblasti sociálního zabezpečení, žádosti o zaměstnání nebo dávky, poskytování zdravotní péče, změna adresy apod. BSN je rovněž užitečná při jednání s chybně napsanými jmény a podvody v oblasti identity.

V minulosti vydal BSN na Daňový úřad (nebo Belastingdienst v holandštině) byl nazván "sofinummer" (číslo Sofi). V listopadu 2007 byla všechna čísla Sofi automaticky nahrazena BSN a od počátku 2014 daňový úřad přestal vydávat registrační čísla Sofi.

Mějte na paměti, že otázka čísla sociálního pojištění nemusí nutně znamenat, že příslušný mezinárodní občan může být zaměstnán v zemi. Lidé určitých národností musí získat povolení k práci.

Žádost o číslo BSN

Vaše číslo sociálního pojištění bude vydáno při registraci u obce okresu, ve kterém se nachází vaše trvalá adresa. Každý, kdo má v úmyslu žít v zemi trvale nebo po dlouhou dobu (více než 4 měsíců), se musí zaregistrovat v příslušné obci do 5 dnů od příjezdu.

Při registraci a přijetí BSN musí občané EU předložit platný průkaz totožnosti (např. Cestovní pas, řidičské průkazy nejsou přijímány) a adresu bydliště. Mezinárodní občané pocházející z území mimo EU musí poskytnout dodatečné dokumenty (povolení k pobytu, smlouvu se zaměstnavatelem atd.).

Osoby ze zemí mimo EU, které žádají o povolení k pobytu v zemi, se musí předem zaregistrovat u obce. Nakonec obdrží BvB (předběžný registrační dopis) od Imigrace a naturalizace A po návratu své žádosti o povolení k pobytu se musí vrátit do obce. Poté se potvrdí registrace a BSN.

Kontaktujte nás