Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Daň z dividend v Nizozemsku

Aktualizováno 19. února 2024

Daň z dividend Nizozemsko je druh daně z příjmů z vyplácení dividend akcionářům společností. Nizozemské daňové právo obsahuje ustanovení o pevnou sazbu z dividend. V případě, že podnik splňuje konkrétní kritéria, mohou se vztahovat výjimky z daní. Naši místní zástupci vám mohou poskytnout komplexní informace o dodržování daní ve vztahu k jakémukoli nizozemskému subjektu.

Maximální sazba pro daň z dividend Nizozemsko je 25%. Společnosti však neúčtují daně z dividend, pokud splňují určité požadavky na výjimku z účasti. Tato výjimka se týká kapitálových zisků a dividend z akcií o hodnotě nejméně 5%. Dceřiné společnosti mohou mít nárok na osvobození od účasti, pokud jsou aktivní a podstoupí daňový test (aby byly zdaněny v souladu s holandskými zásadami). Navíc méně než 50% majetku společnosti může být pasivní. Pokud dceřiná společnost splňuje tyto podmínky, její výnosy z dividend jsou osvobozeny od daní.

Holandské společnosti, které nejsou způsobilé k osvobození od daně, podléhají daním za obvyklou korporační sazbu ve vztahu k zisku z akcií. Pokud dceřiné společnosti v Nizozemsku podléhají dani z příjmů právnických osob, ale nesplňují všechna kritéria, aby mohli plně využívat osvobození od daně, mohou získat zvláštní úvěr.

Naši právníci z Nizozemska vám mohou poskytnout podrobné informace o ustanoveních týkajících se příjmů z dividend.

Nizozemské daně z příjmu právnických

Podle vnitrostátního práva jsou společnosti usazené v zemi rezidenty a musí platit daně z jakéhokoli příjmu vytvořeného na celém světě. Nerezidenti, kteří vykonávají činnost v Nizozemsku, dluží daně pouze s ohledem na místní příjmy.

Nizozemí daň z příjmu právnických osob se vybírá za veškeré zisky z podnikání v Nizozemsku, včetně příjmů ze zahraničních zdrojů, z kapitálových výnosů a pasivních příjmů.

Nizozemský daňový úřad nebo v holandštině „Belastingdienst“ je agentura odpovědná za vnitřní příjmy a daně. Pokud potřebujete další podrobnosti o nizozemském daňovém systému, neváhejte kontaktovat naše místní právníky. Nabízíme komplexní služby v oblasti daňové povinnosti. Můžete se také podívat na náš článek na platit daně v Nizozemsku.

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?

KONTAKTUJTE EXPERT
Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh