Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Mít dotaz? Zavolejte odborníka

Nizozemský daňový systém

Daň z příjmu právnických osob v Nizozemsku

Nizozemsko a jeho daňový systém nabízejí pro mezinárodní investory mnoho zvláštních výhod. Daň z příjmu právnických osob v zemi se liší v závislosti na zdanitelném zisku podniků: existují dvě sazby, které se určují podle výše příjmu. Naši místní právníci vám pomohou při založení společnosti a splnění požadavků na plné dodržování daně z příjmů právnických osob v Nizozemsku.

Daň z příjmu právnických osob v Nizozemsku

Každá společnost založená v Nizozemsku je považována za společnost-rezident, která je odpovědná za daně z příjmu právnických osob. Rezidentní subjekty jsou povinny platit daně s ohledem na příjmy získané celosvětově, zatímco osoby nerezidenty jsou zdaněny pouze na zisku vytvořeném v zemi.

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 16.5% až do výše 200 EUR 000 zdanitelného ročního příjmu a stává se 25% pro částky převyšující tuto hodnotu. Daň z příjmu právnických osob se účtuje za veškeré zisky z obchodních činností v Nizozemsku, včetně příjmů z obchodování, mezinárodních operací, pasivních a zdrojových příjmů atd. V zásadě jsou veškeré náklady spojené s činností společnosti odečteny z celkového zisku. Sazby se v 15 sníží na 21-2021%.

Nizozemsko-korporátní daň-sazby-budoucí-2019-2020-2021 15%

Nizozemský finanční úřad nebo v holandštině „Belastingdienst“ je agentura odpovědná za interní příjmy a daně.

Osvobození od daně z příjmu právnických osob Nizozemsko

Některé položky příjmu jsou osvobozeny od daní z příjmu právnických osob. Jedná se o dividendy a kapitálové zisky získané od konkrétních dceřiných společností a zisky vytvořené zahraničními podniky. To je upraveno ve směrnici o dceřiných osobách.

Místní dceřiné společnosti mají nárok na osvobození od holandské daně z příjmů právnických osob, pokud jsou aktivní a Nizozemské mateřské společnosti má alespoň zájem 5%. Tyto dceřiné společnosti musí podstoupit zkoušku, která prokáže, zda se na ně vztahují výjimky. Mateřská společnost bude mít nárok na osvobození od účasti v případě, že je již v zemi, kde se dceřiná společnost nachází, účtována přiměřená daň. Podobně by dceřiná společnost získala nárok na výjimku v případě, že její pasivní majetek nepřesáhne 50% celkových aktiv.

Naši právníci v Nizozemsku vám mohou poskytnout další informace o osvobození od daně z příjmů právnických osob a jejich uplatňování ve vztahu k vašemu Nizozemská společnost.

Další charakteristika daně z příjmů právnických osob

Daňový systém v Nizozemsku nabízí různé úlevy a výhody. Některé rozpočtové příděly se například vztahují na rozvojové a výzkumné činnosti. Takové příspěvky snižují zdanitelný příjem společnosti. Stejně tak mohou společnosti působící v oblasti vývozu a dovozu využít zvláštního daňového režimu, pokud jde o tonáž, kterou mají společnosti zabývající se lodní dopravou k dispozici.

kontaktujte odborné tlačítko

Líbí se vám tento článek?

Podělte se o to, co
Sdílet na Whatsapp
Podělte se o telegram
Podělte se o telegram
Sdílet na skype
Sdílet přes Skype
Sdílet na e-mailu
Sdílejte e-mailem

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?