Autorská práva a ochranné známky

Všechny obrázky a obsah použité na tomto webu jsou vlastněny nebo licencovány společností Intercompany Solutions BV nebo její přidružené subjekty, pouze pro použití na tomto webu. Jakékoli neoprávněné použití nebo úpravy materiálů je zakázáno.

Naše produkty a služby prodávané prostřednictvím našeho názvu jsou ochranné známky společnosti Intercompany Solutions BV nebo její přidružené subjekty. Použití našich materiálů může být použito pouze k odkazu na zdroj odkazem a odkazem na autora pro nekomerční použití. Pokud není ve smlouvě s naší organizací dohodnuto jinak.

Všechna práva vyhrazena - 2020