Autorská práva a ochranné známky

Všechny obrázky a obsah používané na tomto webu jsou vlastněny nebo licencovány společností Intercompany Solutions BV nebo jejími přidruženými společnostmi pouze pro použití na této webové stránce. Jakékoli neoprávněné použití nebo úpravy materiálů je zakázáno.

Naše výrobky a služby uváděné na trh prostřednictvím našeho názvu jsou ochranné známky společnosti Intercompany Solutions BV nebo jejích přidružených společností. Použití našich materiálů může být použito pouze s odkazem na zdroj odkazem a odkazem na autora pro nekomerční použití. Není-li dohodnuto jinak ve smlouvě s naší organizací.

Všechna práva vyhrazena - 2020