Co musíte dodat

 1. Vyplněný a podepsaný formulář společnosti.
 2. Certifikováno a ověřená kopie pasu(y) od vlastníka (ů) a ředitelů společnosti. Pas musí být platný a jasně viditelný.
 3. Certifikováno NEBO Původní doklad o adrese pro majitele (vlastníky) a ředitele společnosti ve formě a Výpis z bankovního účtu or Utility Bill méně než 3 měsíců. * Upozorňujeme, že dokument musí být v angličtině nebo přeložen.

U osob v EU musí být osvědčení jedním z následujících způsobů:

 • Notář
 • Právník
 • Účetní
 • Banka
 • Místní obec

U osob, které nejsou členy EU, je dále zapotřebí vydávat certifikaci jedním z následujících způsobů:

 • Ministerstvo zahraničních věcí
  OR
 • Místní soud (apostila).

  Osoba, která dokument potvrdila, musí uvést celé jméno a kontaktní údaje.

Dvojitá kontrola certifikovaných dokumentů
- Jsou certifikáty v angličtině nebo certifikovány přeloženy?
- Jsou dokumenty přeloženy v angličtině nebo certifikovány?
- Jsou všechny dokumenty razítkem nebo originálním?
- Je doklad o adrese méně než 3 měsíců starý?
- Označuje notář jejich celé jméno a kontaktní údaje?
- (Pro osoby, které nejsou členy EU), má můj pas kopie apostilů nebo razítko ministerstva zahraničních věcí?