bv společnost Nizozemsko

POČÁTEČNÍ KONZULTACE ZDARMA

ZNALCI OBCHODNÍHO PRÁVA

24-HODINA ODPOVĚDNOSTI

Jak založit společnost BV Nizozemsko

Naše partnerská firma Setupyourdutchcompany vám může pomoci Nizozemské otázky týkající se obchodního rejstříku nebo jakékoli postupy, které můžete potřebovat. Náš tým podpořil stovky podnikatelů při založení nizozemské společnosti BV. Tento postup můžete provádět z dálky a trvá to pouze pět pracovních dnů.

V Nizozemsku je společnost BV společností s omezenou odpovědností s požadovaným společným kapitálem EUR 0.01. Proto se jeho nastavení týká velmi nízké investice.

Jednou z důležitých vlastností společnosti BV v Nizozemsku je skutečnost, že její ředitelé a akcionáři nenesou osobní odpovědnost za dluhy účetní jednotky.

Pokud se nacházejí v zahraničí, ředitelé a akcionáři nemusí cestovat do Nizozemska za účelem založení holandské společnosti LLC. Přečtěte si více o založení holandské společnosti LLC.

naši noví klienti

Daně relevantní pro společnost BV Nizozemsko

Dividendy mohou získat akcionáři společnosti BV, Nizozemsko. Sazba daně z dividend je stanovena zemí registrace akcionáře a existencí daňových smluv mezi touto zemí a Holandskem. Nizozemsko podepsalo více daňových smluv než kterýkoli jiný stát po celém světě. Můžete nás požádat, abyste ověřili, zda takové smlouvy existují mezi Nizozemskem a jakoukoli jinou zemí podle vašeho výběru. Ze zkušenosti víme, že sazba daně z dividend stanovená těmito smlouvami je poměrně nízká.

Zisk, spíše než příjem společnosti BV, je zdanitelný. Daň z prvních 245 000 EUR ročního zisku je Pouze 15% a sazba daně se zvyšuje na 25 procent pro částky nad touto hranicí.

Potřebujete více informací o Intercompany Solutions?

V případě, že si přejete otevřít společnost BV v Nizozemsku. Kontaktujte nás pro více informací.