Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Společnost BV Nizozemsko

YouTube Video
POČÁTEČNÍ KONZULTACE ZDARMA
ZNALCI OBCHODNÍHO PRÁVA
24-HODINA ODPOVĚDNOSTI
100% SATISFACTION GUARANTEED

Jak založit společnost BV Nizozemsko

Můžeme vám pomoci v Otázky týkající se Nizozemského obchodního rejstříku nebo jakýkoli z postupů, které můžete potřebovat. Náš tým podpořil stovky podnikatelů při zakládání nizozemské společnosti BV. Zákrok můžete provádět na dálku a trvá pouze pět pracovních dní.

V Nizozemsku je společnost BV společností s omezenou odpovědností s požadovaným společným kapitálem EUR 0.01. Proto se jeho nastavení týká velmi nízké investice.

Jedna důležitá vlastnost BV společnost v Nizozemsku je, že její ředitelé a akcionáři nenesou osobní odpovědnost s ohledem na dluhy účetní jednotky.

Pokud se nacházejí v zahraničí, ředitelé a akcionáři nemusí cestovat do Nizozemska za účelem založení holandské společnosti LLC. Přečtěte si více o založení holandské společnosti LLC.

Naši nedávní klienti

Daně relevantní pro společnost BV Nizozemsko

Dividendy mohou získat akcionáři společnosti BV, Nizozemsko. Sazba daně z dividend je stanovena zemí registrace akcionáře a existencí daňových smluv mezi touto zemí a Holandskem. Nizozemsko podepsalo více daňových smluv než kterýkoli jiný stát po celém světě. Můžete nás požádat, abyste ověřili, zda takové smlouvy existují mezi Nizozemskem a jakoukoli jinou zemí podle vašeho výběru. Ze zkušenosti víme, že sazba daně z dividend stanovená těmito smlouvami je poměrně nízká.

Zisk, spíše než příjem společnosti BV, je zdanitelný. Daň z prvních 395 000 EUR ročního zisku je Pouze 15% a sazba daně se zvyšuje na 25,8% pro částky nad touto hranicí.

Podnikatel dává na smlouvu razítko

Potřebujete více informací o Intercompany Solutions?

Jste připraveni diskutovat o svých potřebách a myšlenkách? Kontaktujte nás a náš tým bude připraven vám pomoci při cestě do Nizozemska.
Kontakt
Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh