Jak založit společnost BV Nizozemsko

Naše partnerská firma Setupyourdutchcompany vám může pomoci Nizozemské společnosti Zaregistrujte si otázky nebo některý z postupů, které budete potřebovat. Náš tým podpořil stovky podnikatelských subjektů při založení společnosti Nizozemí BV. Postup můžete provést z dálky a trvá to jen pět pracovních dnů.

V Nizozemsku je společnost BV společností s omezenou odpovědností s požadovaným společným kapitálem EUR 0.01. Proto se jeho nastavení týká velmi nízké investice.

Jednou z důležitých vlastností společnosti BV v Nizozemsku je skutečnost, že její ředitelé a akcionáři nenesou osobní odpovědnost za dluhy účetní jednotky.

Pokud se nacházejí v zahraničí, ředitelé a akcionáři nemusí cestovat do Nizozemska za účelem založení holandské společnosti LLC. Přečtěte si více o založení holandské společnosti LLC.

Daně relevantní pro společnost BV Nizozemsko

Zisk spíše než příjmy společnosti BV je zdanitelný. Daň z hlediska prvního EUR 200 000 ročního zisku činí pouze 20 procent a sazba daně se zvyšuje na 25 procento pro částky nad tuto hranici.

Dividendy mohou získat akcionáři společnosti BV, Nizozemsko. Sazba daně z dividend je stanovena zemí registrace akcionáře a existencí daňových smluv mezi touto zemí a Holandskem. Nizozemsko podepsalo více daňových smluv než kterýkoli jiný stát po celém světě. Můžete nás požádat, abyste ověřili, zda takové smlouvy existují mezi Nizozemskem a jakoukoli jinou zemí podle vašeho výběru. Ze zkušenosti víme, že sazba daně z dividend stanovená těmito smlouvami je poměrně nízká.

V případě, že chcete otevřít společnost BV v Nizozemsku. Přečtěte si další informace.

Proč s námi spolupracovat?

  • Záruka 100% zaručena

  • Čas odezvy 24-Hour

  • Založeny společnosti společnosti 500 +

  • Klienti z 50 + různých zemí

  • Obchodní odborníci

  • Volná počáteční konzultace

Často kladené otázky

Někteří z našich posledních klientů

Logo Unilink Software BV
RAH Infotech BV Logo
Noosware BV Logo
klientem
Založen klient