Blog

investiční fond

Výzvy začínajících podnikatelů

Zahájení vlastního podnikání přichází s výzvami, mnoho začínajících podnikatelů musí v prvních letech zahájení podnikání udělat mnoho osobních obětí.

Zdanění fondů v Holandsku

V Holandsku může profesionální investor používat na trhu fondů různé nástroje. UCITS (podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů) a AIF (alternativní investice