Dovoz výrobků do Nizozemska

Dovoz výrobků pocházejících ze zemí mimo EU do Nizozemska je zpravidla zdaněn pro účely DPH bez ohledu na to, zda je dovoz uskutečňován soukromou, zdanitelnou, nezdanitelnou nebo osvobozenou osobou. Proto je DPH zpravidla splatná při dovozu a obvykle se převádí na nizozemské celní orgány. V případě, že máte zájem zahájení podnikání v oblasti dovozu a vývozu v Nizozemsku kontaktujte naše místní zástupce agentury, který Vás provede tímto procesem.

Licence na odklad DPH

Nizozemsko přijalo zvláštní systém v souvislosti s čl. 23, zákon o DPH, který má za následek vydání licencí podle článku 23. Tyto licence umožňují dovozcům odložit platbu DPH spíše než převést částku na dovoz. Systém odvádí závazky z DPH k opakujícím se daňovým přiznám. Proto je DPH při dovozu deklarována v příslušném periodickém výkazu, ale může být odečtena i v případě, že se nepoužije úplný odpočet DPH. Takže DPH není skutečně zaplacena při dovozu, což přináší výhody z úroků a peněžních toků. Licence na odklad DPH se vydává pouze osobám povinným k dani, které nejsou osobami povinnými k dani a které jsou osvobozeny od daně (nevydává se fyzickým osobám).

Požadavky na licenci na odklad DPH

Obecně platí, že pro podání žádosti o udělení licence na odklad DPH musí být splněny následující podmínky:

  • kandidáti by měli buď bydlet v Holandsku, nebo mít daňové zástupce / stálé provozovny v zemi;
  • kandidáti by měli pravidelně dovážet zboží;
  • uchazeči by měli mít transparentní záznamy o dovozu zboží.

Dovoz nákladních a osobních automobilů podléhá různým podmínkám.

Aplikace pro Licence na odklad DPH

Níže je vyčerpávající seznam informací, které musí být zahrnuty do žádosti o odklad DPH:

  • DPH / daňové identifikační číslo dovozce / žadatele;
  • Jméno dovozce / žadatele;
  • Druh výrobku pro dovoz do Holandska;
  • Množství produktu;
  • Předpokládaná četnost dovozu (ročně);
  • Cena produktů pro dovoz (ročně);
  • Země původu produktu (mimo EU).

Daňové úřady v Holandsku musí zpracovat žádost v týdnu 8.

Naše agentura může rychle učinit nezbytná opatření k vydání licence na článek 23 pro odklad DPH. Kontaktujte nás pro více informací nebo přečtěte si více o výhodách nizozemského daňového systému.

kontaktujte odborné tlačítko