Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Průvodce po nizozemském oddělování dividend

Aktualizováno 19. února 2024

Dne 1. ledna 2019 vstoupil v platnost nový daňový balíček, včetně nizozemských právních předpisů o oddělování dividend. Tato směrnice je součástí směrnice EU o vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD 1), a proto se vztahuje na všechny současné členské státy EU.

Před více než rokem přijal nizozemský senát daňový balíček 2019, který původně zveřejnilo ministerstvo financí se změnami dne 15. října 2018. Daňový balíček vstoupil v platnost dne 1. ledna 2019 a zahrnuje několik změn stávajících právních předpisů týkajících se nizozemského jazyka daň z příjmu firmy:

Provádění směrnice EU o vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD 1), zejména nizozemského pravidla pro oddělování dividend a zákonů o kontrolovaných zahraničních společnostech (CFC);
Zúžené snížení sazby daně z příjmu právnických osob;
Snížení ztráty vede k časovému harmonogramu a ke změnám zákonů týkajících se odpisů budov.

Byly odstraněny původní návrhy na ukončení současné srážkové daně z dividend a zavedení srážkové daně z výplaty mezipodnikových dividend do jurisdikcí s nízkými daněmi a některých dalších okolností, jako jsou zneužívající situace.

Pravidla omezení odpočtu úroků
Omezení pravidel odpočtu úroků, jak požaduje ATAD 1, byla zavedena, jak bylo navrženo v původním návrhu. Směrnice požaduje, aby členské státy EU zavedly pravidlo o odprodeji výnosů, podle kterého budou nadměrné (čisté) výpůjční náklady, jako jsou výsledky směnných kurzů a úrokové výdaje, odečitatelné pouze z daní až do 30 procent daňových příjmů daňového poplatníka před zdaněním odpisy, úroky, daně a amortizace (EBITDA). Jakákoli částka vyšší, než je tato částka, bude klasifikována jako neodpočitatelná, ale může být převedena do následujícího rozpočtového roku, a to navzdory skutečnosti, že veškeré úroky jsou odpočitatelné až do výše 1 milionu EUR (netto). Nizozemsko se dříve rozhodlo použít práh 1 milion EUR, takže úrokové náklady ve výši 1 milion EUR jsou vždy odpočitatelné, i když je částka vyšší než 30 procent.

Pravidlo 30 procent EBITDA vstupuje v platnost na základě fiskální jednoty a na skupiny se nevztahuje žádná výjimka. V roce 2020 bude zavedeno zvláštní pravidlo minimálního kapitálu pro finanční instituce, jako jsou pojišťovny a banky.

V souvislosti se zavedením pravidla pro oddělování příjmů byla od 1. ledna 2019 současně zrušena další pravidla, zejména pravidlo financování akvizic a pravidlo financování nadměrné účasti.

Případová studie: omezení odpočtu úroků

Můj investor v USA mi půjčuje 100.000 XNUMX USD na provozování mé firmy v Evropě? Mohu výdaje před zdaněním úroků zaplatit? Na co je třeba dávat pozor? Máte nějaké zvláštní úvahy o úrokové sazbě?

Pokud jde o omezení odpočtu úroků, bylo od 1. ledna 2019 zavedeno nové nařízení, pravidlo EBITDA. Pravidlo EBITDA je tzv. Obecný limit odpočtu úroků. To znamená, že pravidlo EBITDA nerozlišuje mezi penězi vypůjčenými od třetí strany (banky) nebo penězi vypůjčenými od společnosti ve skupině (jako je tomu u jiného existujícího omezení srážky úroků, platí pravidlo pro odtok zisku). Pravidlo EBITDA omezuje odpočet čistého úroku ve finančním roce na nejvyšší z:

1) 30% z příjmu před odečtením úroků, daní, odpisů aktiv a odpisů půjček / goodwillu (daňový EBITDA); a

2) 1,000,000 XNUMX XNUMX EUR.

 Čistý úrok je úrokový náklad a ekvivalentní náklady daňového poplatníka mínus úrokový výnos a ekvivalentní příjem. Částku neodpočitatelnou za rok lze použít v pozdějších letech, pokud v tomto roce existuje prostor. Pro využití těchto ztrát není stanovena žádná lhůta.

 Takže pokud máte půjčku EUR. 100.000 1.000.000, - úrok nikdy nebude vyšší než XNUMX XNUMX XNUMX EUR, takže tento úrok bude obvykle odpočitatelný.

Mohla bych mít jiná omezení pro odpočty úroků, ale pro to je důležité vědět, zda má váš investor akcie společnosti De Dutch BV (a pokud ano, které procento%). Také může být důležité, co s půjčkou uděláte.

Potřebujete více informací o společnosti Dutch BV?

KONTAKTUJTE EXPERT
Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh