Nizozemská účast

Nizozemsko má vzácnou kombinaci charakteristik, které povzbuzují mezinárodní investice a tvoří zemi jako konkurenční a vysoce oblíbené obchodní centrum.

Holandsko je strategicky umístěné v západní Evropě a umožňuje investorům vytvářet vhodné základny pro své lodní a obchodní operace. Kromě toho vynikající infrastruktura a dostupnost činí z této země extrémně oblíbenou destinací pro evropské, americké a asijské investory, kteří se rozhodli pro založení kanceláře v Nizozemsku.

Výhodná zdanění

Daňový systém v Nizozemsku nabízí mezinárodním investorům daň z příjmů ve výši 16.5% pro zisky do EUR 200 000 ročně a 25% pro částky přesahující tuto hranici. Zajišťuje také jistotu a jasnost ohledně budoucích daňových závazků. Investoři mohou využít určité výhody spojené s licenčními poplatky, zájmy, dluhy, zdanění dividend a strukturování ztrát. Nizozemsko nabízí různé odpočty investic a daňové úlevy. Zvláštní daňový režim nazvaný "inovační krabice" stanoví preferenční daňové sazby pro příjmy vytvořené v důsledku rozvoje duševního vlastnictví. Navíc nákladní společnosti využívají režim daně z tonáže.

Nizozemsko uzavřelo řadu smluv o zamezení dvojímu zdanění (> dohody 95). Subjekty s příjmem z Holandska a země, která podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Holandskem, mohou být proto zdaněny s preferenčními sazbami.

Dobré právní a finanční systémy

Kromě výše uvedených daňových výhod má Nizozemsko přímý právní systém, který umožňuje mezinárodním investorům účinně se zabývat právními otázkami vyplývajícími z různých transakcí, např. Patentů / ochranných známek nebo daní. Rozsudky z jiných zemí mohou být v Holandsku vynucovány za určitých podmínek. Jako člen EU je Holandsko v souladu se všemi evropskými zákony relevantními pro obchod a podnikání.

Oblast Amsterdamu hostí mnoho globálně uznávaných finančních institucí a bank. Různé banky založily pobočky v Holandsku a přispěly tak k dobré finanční situaci. Mnoho investorů soukromého kapitálu a manažeři svěřeneckých fondů vybralo Nizozemsko jako svoji základnu.

Vysoce vzdělaná pracovní síla

V případě, že hodláte podnikat v Nizozemsku, můžete si vybrat z různých typů společností. Pokud patří do oblasti působnosti sdílené služby, péče o zákazníky nebo distribuci / logistiku, Holland je perfektní volbou, neboť nabízí pro tyto operace bezkonkurenční podnikatelské prostředí.

Kromě toho je pracovní síla Holandska mezi nejkvalifikovanější, motivovanější a flexibilnější na světě. Většina holandských zaměstnanců má dobré znalosti o dvou cizích jazycích, takže jsou perfektní pro zahraniční firmy v jakémkoli průmyslu.

Skvělá logistika a infrastruktura

Nizozemsko je oblíbenou evropskou destinací pro firmy díky vynikající dopravní síti. Země se může pochlubit největším přístavem v Evropě, přístavem Rotterdam a nejlepším evropským letištěm pro přepravu nákladu, letiště Schiphol.

Co se týče inovací a technologie, Holandsko investovalo do elektronického obchodu, komunikace, outsourcingu a vysokorychlostních digitálních systémů pro komunikaci a internet. Země přijala nejnovější technologie mobilních telefonů a počítačů, které vytvářejí ideální podmínky pro firmy, které potřebují moderní technologie pro své operace.

Pokud hodláte založit nizozemskou společnost a využít příležitostí k podnikání nabízených touto zemí, obraťte se na naše místní zástupce při zakládání společností. Pomohou vám při dokončení nezbytných postupů.

kontaktujte odborné tlačítko