Nizozemské právní předpisy týkající se zahraničních investic

Nizozemské právní předpisy týkající se zahraničních investic

 V roce 2019 dnes Rada EU přijala nový rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, který završil legislativní proces týkající se tohoto návrhu. V důsledku toho vstoupí nový rámec v platnost v dubnu 2020. Nový rámec vychází z návrhu Komise předloženého předsedou Junckerem […]

Založení společnosti ve stavebnictví v Nizozemsku

Založení společnosti ve stavebnictví v Nizozemsku

V posledních letech je odvětví stavebnictví nejrychleji rostoucím odvětvím pro nezávislé podnikatele. V roce 2018 došlo k růstu o více než 7% a v následujícím roce došlo podle analytiků senior sektoru k růstu o 5.3%. Současně existuje nedostatek stavebních dělníků, mezera v tom, že samostatně výdělečně činní podnikatelé jsou […]