Směrnice proti daňovým únikům v Holandsku

nizozemsko

Eroze základny a přesouvání zisku (BEPS) Členství Holandska v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je předpokladem pro její aktivní zapojení do projektu OECD zaměřeného na boj proti přesouvání zisku a erozi základny (BEPS). Bylo dosaženo dohody ohledně BEPS v OECD a všichni členové jsou zapojeni do jeho provádění. Proto […]