Příjmová schránka 2: akcionáři jako zahraniční daňoví poplatníci

Akcionáři jako zahraniční daňoví poplatníci Příjem zahrnutý v rámečku 2 pro zahraniční daňové poplatníky zahrnuje způsobilý nizozemský příjem (počítaný stejným způsobem jako u rezidentů) od místních společností, s výjimkou případů, kdy podíl patří do vlastního kapitálu podniku. Na fiskální partnery se vztahují zvláštní požadavky. Příjem, který musí být uveden v kolonce […]