Fúze a akvizice v Nizozemsku

Tento článek se zabývá kroky vedoucími ke sloučení nebo akvizici společností v Holandsku. Jedním z takových kroků je vyšetřování zvané „due diligence“ (neboli DD). Jeho cílem je objasnit skutečný stav příslušné společnosti. DD umožňuje posouzení potenciálních rizik s cílem informovat konečné rozhodnutí o transakci […]