Inovační daňový režim v Nizozemsku

Daňový zákon v Nizozemsku nabízí preferenční režim zdanění právnických osob s cílem podporovat činnosti spojené s investicemi do nových technologií a vývojem inovativních technologií. Toto je režim Innovation Box (IB). Za zisky, které splňují požadavky IB, společnosti dluží celkem 7% daň z příjmů právnických osob, nikoli […]