Nizozemský audit a účetnictví

Holland má dobře vyvinutý regulační rámec pro soukromé podniky, partnerství a korporace. Mezi hlavní prvky rámce patří: jasná pravidla pro finanční výkazy, audity a zveřejňování auditů. Kvůli jasnosti a relativní jednoduchosti předpisů mohou společnosti mít stabilní základnu operací, kde mohou […]