Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Nizozemskem a USA

Nizozemsko má rozsáhlou síť dohod o zamezení dvojího zdanění poskytujících daňové výhody mezinárodním investorům, kteří tam zakládají společnosti. Mezi těmito dohodami je i smlouva s USA. První smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Holandskem a USA byla podepsána v roce 1992. Její první změna se datuje od roku 1993. […]